چاپ خبر
فرزانگان یزد چهارشنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۱
کسب رتبه در مسابقه زیست پاد
کسب رتبه چهارم توسط دانش آموزان
زهرا سادات میرجلیلی
حدیث دهقان
پرنیا امیری
را تبریک عرض می نماییم.
انتهای پیام/.