چاپ خبر
فرزانگان یزد چهارشنبه, ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
موفقیت دانش آموزان مستعدوکوشای درمسابقات دانش آموزی طرح داناب

 

موفقیت دانش آموزان مستعدوکوشای دبیرستان فرزانگان دوره اول درمسابقات دانش آموزی طرح داناب

اسامی برگزیدگان

خانمها:

نازنین زهرا برزگری رشته نقاشی رتبه اول

نیکی امراللهی رشته نقاشی رتبه سوم

پرنیا امیری  رشته نقاشی اثرشاخص

ستایش مزیدی رشته پادکست رتبه دوم

فاطمه ریحانی رشته پادکست رتبه چهارم

یگانه هاشمی رشته پادکست رتبه پنجم

فاطمه مورکی رشته عکاسی رتبه چهارم

آیلا کرمی رشته عکاسی رتبه پنجم

درسا دهقانی رشته عکاسی اثرشاخص

(فاطمه محتاج الله، حدیث دهقان،ساراقسمتی،نیایش مجیدی، نگارنخستین وریحانه دهقانی ) رشته سرود رتبه سوم

انتهای پیام/.