اوقات شرعی


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
 

سال تحصیلی 97-96

 
 

این آموزشگاه درسال جاری با ۱۵۵ دانش آموز

دوکلاس پایه هفتم با۵۰ نفردانش آموز

دوکلاس پایه هشتم با ۵۰ نفر دانش آموز

دوکلاس پایه نهم با ۵۵ نفر دانش آموز

۸ نفرکادر اجرایی

۲۴ دبیر

۲ مشاور

در۶ روز هفته ازساعت ۷:۲۰ صبح لغایت ۱۳ بعداز ظهر مشغول به کار می باشد.